All for Joomla All for Webmasters

Bizonyságok

Megtalált Jézus

Megtaláltam az életem célját, szabad vagyok, békesség és öröm van a szívemben, amióta hitben élek, és személyes kapcsolatom van Jézus Krisztussal.

Sajnos ez nem mindig volt így, nem mindig követtem Krisztust, sőt szinte egész életemben a megtérésemig nem az Ő akarata szerint cselekedtem. Isten létezése nem volt kétséges számomra, de élő kapcsolatom nem volt az Úrral. Református családba születtem, szüleim becsületes, tisztességes, munkaszerető emberek, és bennünket is - 5 testvéremmel együtt - ebben a szellemben neveltek. De nem olvastam a Bibliát, nem imádkoztam, csak kérésekkel fordultam az Úrhoz, segítségét kérve, de Őt soha nem magasztaltam, nem dicsőítettem. Isten annyira szeretett, hogy még bűnös emberként is meghallotta a kéréseimet és megsegített.

"Normális" emberként sok bűnt elkövettem (káromkodás, válás stb.), miközben sokszor tudatában sem voltam annak, hogy rossz, amit teszek. Mindig segítőkész voltam másokkal szemben, vidám alaptermészetemnél fogva sok barátom volt. Célkitűzéseimet elértem, a fontossági sorrend élén azonban mindig az ÉN személyes jólétem, a családom, a barátok voltak. Sajnos akkor még Isten nem kapott helyet úgy az életemben, hogy időt is töltsek Vele.

Isten velem kapcsolatban is nagyon türelmes volt, hosszú ideig várta, hogy meghalljam az Ő üzenetét. Így vezetett el ebbe a gyülekezetbe, egy bemerítő istentiszteletre, és először itt éreztem, hogy megérintett és szólt hozzám. Imádkoztam azért, hogy az Úr mutassa meg számomra is a hozzá vezető utat, és adjon jeleket, hogy mit tegyek azért, hogy megismerhessem Őt. Vágytam az Úrral való személyes kapcsolatra. Ő a Bibliát használta fel ennek megmutatására, és a személyes kapcsolat kialakítására.

Az első négy ige olvasása által megkaptam az üzenetet, hogy mit tegyek, így például: 1. "Ne fáradj azon, hogy meggazdagodj..." (Péld 23,4)  2. "Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien..." (ApCsel 2,38)  3. "Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat." (Luk 15,6)  4. "Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne." (Jn 4,13-14) Beismertem, illetve felismertem életemben a bűnt, megvallottam Istennek, és bűnbocsánatot kaptam. Újjászülettem, bemerítkeztem, most már az Ő gyermeke vagyok. Tudom, hogy örök életem van. Rábíztam az életemet, hogy ezután már Ő irányítsa, Ő vezessen a Szentlelke által.

Krisztussal járva az Isten érdekei a legfontosabbal számomra. Teljesen megváltozott a fontossági sorrend az életemben. Nagyon jó együtt lenni Istennel, az Ő jelenlétében lenni, hozzá tartozni. Amióta hívő életet élek, békesség van a szívemben, türelmesebb vagyok, másként szeretem a férjemet, más szemmel nézem az embereket. Az anyagiakban is rábízom magamat, és azt tapasztalom, hogy betölti minden szükségünket.